Vi varetager…

Vi varetager støtteopgaver omkring borgere med særlige behov. Vi er på landsplan 60 faglige medarbejdere.

Supervision og kurser

Vi varetager supervisionsforløb og kurser for institutioner, skoler, forvaltninger, foreninger og lignende

Ledige stillinger

Her opslås løbende ledige stillinger i StøtteCompagniet

Priser

Læs om priser og vilkår her - eller ring til os på 70 70 18 07 for drøftelse af evt. opgaver, ønske om tilbud m.m.

Vi varetager…

StøtteCompagniet varetager mere komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge, familier samt voksne borgere jf. serviceloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Vi arbejder for familieafdelinger, handicapafdelinger samt jobcentre over hele landet. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb o.lign. 

Vi er 60 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde; primært socialpædagog-, speciallærer-, socialrådgiver-, ergoterapeut-, familiebehandler- og psykolog-udddannelse.  

Vi har særlig viden om angst, OCD, PTSD, selvskadende adfærd, problemskabende adfærd, længerevarende problematisk skolefravær, social isolation, tvangsadfærd, spiseforstyrrelser m.v.  

Ofte stiller vores opgaver krav til vores viden om socialt udsathed og / eller udviklingsforstyrrelser som f.eks. infantil autisme, Aspergers syndrom, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, Tourettes syndrom, sanseintegrationsvanskeligheder mv. 

StøtteCompagniet startede oprindeligt som en pæd. afdeling i PsykologCompagniet i København, men er i dag en selvstændig, landsdækkende specialvirksomhed. Alle vores medarbejdere arbejder under løbende intern uddannelse (Studio III) samt intern og ekstern supervision.

Vores tilgang og metoder er beskrevet i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Fagbogen er en neuropsykologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til socialrådgivere, lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn, unge og voksne med særlige behov. Læs evt. mere om fagbogen her. Vores indehaver er medforfatter til fagbogen, der bl.a. anvendes på diplomuddannelserne indenfor specialpædagogik. 

Fagbogen og vores tilgang og metoder har bl.a. været med til at inspirere Socialstyrelsen under udviklingen af tilgangen 'Afstemt Pædagogik' - som er anvendt og evalueret positivt i forhold til særforanstaltninger. 

Hvis du vil have et mere uformelt 'kig ind ad vinduerne' - kan du følge os på Facebook.

Du er også velkommen til at læse vores generelle brochure om StøtteCompagniet

Endeligt kan det være en hjælp at udlevere vores brochure om Støtteforløb og forældrevejledning til familier, der har fået tilbudt et forløb hos os. 

Supervision og kurser

StøtteCompagniet tilbyder kurser, supervision og pædagogisk vejledning til forældre, fagfolk, unge, skoler og institutioner. Målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling. Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi arbejder med metoder som bygger på det, man kalder ”low arousal”. Vores vejledning omhandler typisk:

 • Forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen
 • Grundlæggende forståelse for udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed
 • Håndtering af problemskabende adfærd i skolen og i hjemmet
 • Praktisk-pædagogiske værktøjer (stressmodellen, KAT-kassen m.v.)

Ledige stillinger

Der er aktuelt ingen ledige stillinger, men vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger vedr. fuldtids- eller deltidsstillinger.

Det er en forventning, at ansøgere har relevant erfaring fra f.eks. handicap- eller specialundervisningsområdet / det specialiserede socialområde. 

For at kunne komme i betragtning, skal ansøgere desuden kunne indfri nedenstående forventninger:

 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund
 • Særlig viden og erfaring på området
 • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket
 • Er rolig, positiv og mødesikker
 • Har gode samarbejdsevner og høj ansvarsfølelse
 • Er fleksibel, tolerant og udviklingsparat
 • Kan stille bil til rådighed
 • Har humor og et hjerte af guld

Vi kan tilbyde dig et af Danmarks mest uforudsigelige jobs, skæve arbejdstider, skønne kollegaer, et fagligt kompetent bagland samt en intern uddannelse i StøtteCompagniets særlige metoder og tilgange - hvor grundbogen er "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed" fra Dansk Psykologisk Forlag. Fagbogen er skrevet af vores grundlæggere og anvendes bl.a. på diplomuddannelserne.

Send eventuelle spørgsmål og ansøgning til job@scdk.dk

Priser og Vilkår

Du er velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 70 70 18 07 mellem 9:00  og  15:00,  torsdag  til  kl.  18:00  og  fredag  til  kl.  13:00.

Vi fremsender gerne udkast til opgaveløsning, uforbindende tilbud m.v.

Hent gældende priser her