Støtte

Vi varetager støtteopgaver omkring borgere med udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed

Supervision og kurser

Vi varetager supervision og kurser for institutioner, skoler m.m. - og vi tilbyder specialpædagogisk vejledning til forældre

Om os

Vi er på landsplan 60 medarbejdere, der har særlig viden om kompenserende, etisk pædagogik

Priser

Læs om priser og vilkår her - eller ring til os på 70 70 18 07 for drøftelse af evt. opgaver, ønske om tilbud m.m.

Støtte

StøtteCompagniet tilbyder særligt tilrettelagte forløb omkring borgere med ADHD, autisme, Aspergers eller Tourettes syndrom og/eller lignende tilstande. Støtte-, bostøtte-, mentor og vejledningsforløb etableres efter udarbejdelse af en individuel plan for forløbet. Vi samarbejder med kommuner, skoler, institutioner o.lign. og henvender os således ikke til privatpersoner.

Vi har særlig viden om stressoverbelastninger, social isolation og kravafvisende / problemskabende adfærd m.m.. Vi varetager forebyggende foranstaltninger samt akut-opgaver, aflastnings- og skærmningsopgaver.

StøtteCompagniet startede oprindeligt som en afdeling i PsykologCompagniet i København, men er i dag en landsdækkende specialvirksomhed. Alle vores støttepersoner arbejder under løbende intern uddannelse og supervision.

Supervision og kurser

StøtteCompagniet tilbyder kurser, supervision og pædagogisk vejledning til forældre, fagfolk, unge, skoler og institutioner. Målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling. Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi arbejder med metoder som bygger på det, man kalder ”low arousal”. Vores vejledning omhandler typisk:

  • grundlæggende forståelse for funktionsnedsættelser hos barnet/den unge
  • håndtering af følelsesmæssige reaktioner hos barn/ung og forældre
  • konflikt- og stressforståelse og håndtering
  • praktisk-pædagogiske værktøjer (stressmodellen, KAT-kassen m.v.)

Slides fra temadag på Herlev Hospital, med Bo Hejlskov Elvén og Hanne Veje, findes her:

Barn1503DK

Hannes slides

Om os

Du er velkommen til at læse vores brochure: Folder_StøtteCompagniet_web.

Vores tilgang og metoder er dokumenteret i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Fagbogen er en neuropsykologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til socialrådgivere, lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn, unge og voksne med særlige behov. Læs evt. mere om fagbogen her

Fagbogen og vores tilgang og metoder har bl.a. været med til at inspirere Socialstyrelsen under udviklingen af tilgangen 'Afstemt Pædagogik' - som er anvendt og evalueret positivt i forhold til særforanstaltninger. 

Hvis du vil have et mere uformelt 'kig ind ad vinduerne' - kan du følge os på Facebook

Priser og Vilkår

Du er velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 70 70 18 07 - mellem 08:00 og 18:00.

Vi fremsender gerne udkast til opgaveløsning, uforbindende tilbud m.v.

Hent gældende priser her