Om os

Vi varetager støtteopgaver omkring borgere med særlige behov. Vi er på landsplan 60 faglige medarbejdere.

Supervision og kurser

Vi varetager supervisionsforløb og kurser for institutioner, skoler, forvaltninger, foreninger og lignende

Nyheder

Her kan du følge med i de nyeste nyheder omkring StøtteCompagniets arrangementer, nye tiltag mm.

Priser

Læs om priser og vilkår her - eller ring til os på 70 70 18 07 for drøftelse af evt. opgaver, ønske om tilbud m.m.

Om os

StøtteCompagniet tilbyder særligt tilrettelagte forløb omkring borgere med ADHD, autisme, Aspergers eller Tourettes syndrom og/eller lignende tilstande. Støtte-, bostøtte-, mentor og vejledningsforløb etableres efter udarbejdelse af en individuel plan for forløbet. Vi samarbejder med kommuner, skoler, institutioner o.lign. og henvender os således ikke til privatpersoner.

Vi har særlig viden om stressoverbelastninger, social isolation og kravafvisende / problemskabende adfærd m.m.. Vi varetager forebyggende foranstaltninger samt akut-opgaver, aflastnings- og skærmningsopgaver.

StøtteCompagniet startede oprindeligt som en afdeling i PsykologCompagniet i København, men er i dag en landsdækkende specialvirksomhed. Alle vores støttepersoner arbejder under løbende intern uddannelse og supervision.

Vores tilgang og metoder er dokumenteret i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Fagbogen er en neuropsykologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til socialrådgivere, lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn, unge og voksne med særlige behov. Læs evt. mere om fagbogen her

Fagbogen og vores tilgang og metoder har bl.a. været med til at inspirere Socialstyrelsen under udviklingen af tilgangen 'Afstemt Pædagogik' - som er anvendt og evalueret positivt i forhold til særforanstaltninger. 

Hvis du vil have et mere uformelt 'kig ind ad vinduerne' - kan du følge os på Facebook

Du er også velkommen til at læse vores brochurer om StøtteCompagniet og om Støtteforløb og forældrevejledning

Supervision og kurser

StøtteCompagniet tilbyder kurser, supervision og pædagogisk vejledning til forældre, fagfolk, unge, skoler og institutioner. Målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling. Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi arbejder med metoder som bygger på det, man kalder ”low arousal”. Vores vejledning omhandler typisk:

  • Forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen
  • Grundlæggende forståelse for udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed
  • Håndtering af problemskabende adfærd i skolen og i hjemmet
  • Praktisk-pædagogiske værktøjer (stressmodellen, KAT-kassen m.v.)

Nyheder

Vi er glade for at kunne præsentere endnu en inspirerende temadag med bl.a. aut. psykolog Bo Hejlskov Elvén.

Læs programmet for temadagen 'Konflikthåndtering og voldsforebyggelse' her

Slides fra temadagen (Bo Hejlskov Elvén)

Slides fra temadagen (Hanne Veje)

Priser og Vilkår

Du er velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 70 70 18 07 - mellem 08:00 og 18:00.

Vi fremsender gerne udkast til opgaveløsning, uforbindende tilbud m.v.

Hent gældende priser her