Vi varetager…

Vi varetager støtteopgaver omkring borgere med særlige behov. Vi er på landsplan 60 faglige medarbejdere.

Supervision og kurser

Vi varetager supervisionsforløb og kurser for institutioner, skoler, forvaltninger, foreninger og lignende

Ledige stillinger ⭐️

Her opslås løbende ledige stillinger i StøtteCompagniet

Priser

Læs om priser og vilkår her - eller ring til os på 70 70 18 07 for drøftelse af evt. opgaver, ønske om tilbud m.m.

Vi varetager…

StøtteCompagniet varetager mere komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge, familier samt voksne borgere jf. serviceloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Vi arbejder for familieafdelinger, handicapafdelinger samt jobcentre over hele landet. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb o.lign. 

Vi er 60 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde; primært socialpædagog-, speciallærer-, socialrådgiver-, ergoterapeut-, familiebehandler- og psykolog-udddannelse.  

Vi har særlig viden om angst, OCD, PTSD, selvskadende adfærd, problemskabende adfærd, længerevarende problematisk skolefravær, social isolation, tvangsadfærd, spiseforstyrrelser m.v.  

Ofte stiller vores opgaver krav til vores viden om socialt udsathed og / eller udviklingsforstyrrelser som f.eks. infantil autisme, Aspergers syndrom, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, Tourettes syndrom, sanseintegrationsvanskeligheder mv. 

StøtteCompagniet startede oprindeligt som en pæd. afdeling i PsykologCompagniet i København, men er i dag en selvstændig, landsdækkende specialvirksomhed. Alle vores medarbejdere arbejder under løbende intern uddannelse (Studio III) samt intern og ekstern supervision.

Vores tilgang og metoder er beskrevet i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Fagbogen er en neuropsykologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til socialrådgivere, lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn, unge og voksne med særlige behov. Læs evt. mere om fagbogen her. Vores indehaver er medforfatter til fagbogen, der bl.a. anvendes på diplomuddannelserne indenfor specialpædagogik. 

Fagbogen og vores tilgang og metoder har bl.a. været med til at inspirere Socialstyrelsen under udviklingen af tilgangen 'Afstemt Pædagogik' - som er anvendt og evalueret positivt i forhold til særforanstaltninger. 

Hvis du vil have et mere uformelt 'kig ind ad vinduerne' - kan du følge os på Facebook.

Du er også velkommen til at læse vores generelle brochure om StøtteCompagniet

Endeligt kan det være en hjælp at udlevere vores brochure om Støtteforløb og forældrevejledning til familier, der har fået tilbudt et forløb hos os. 

Supervision og kurser

StøtteCompagniet tilbyder kurser, supervision og pædagogisk vejledning til forældre, fagfolk, unge, skoler og institutioner. Målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling. Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi arbejder med metoder som bygger på det, man kalder ”low arousal”. Vores vejledning omhandler typisk:

  • Forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen
  • Grundlæggende forståelse for udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed
  • Håndtering af problemskabende adfærd i skolen og i hjemmet
  • Praktisk-pædagogiske værktøjer (stressmodellen, KAT-kassen m.v.)

Ledige stillinger

05.juli 2018 

Specialvejleder søges 

Hvis du brænder for at gøre en forskel i nogle af Danmarks mest komplekse sager, på special- og socialområdet, så er du måske lige den vi mangler! Hvis du samtidigt har dokumenteret og solid erfaring med vejledningsopgaver indenfor målgruppen, samt relevant uddannelse, vil vi meget gerne høre fra dig.

Stillingen er på fuld tid og indebærer overordnet, administrativ sagsledelse, vejledning i familier/familiebehandling, sparring og supervision af kollegaer, korrespondance og samarbejde med forvaltninger, skoler, institutioner, psykiatri m.m.

Du er udstyret med en høj grad af fleksibilitet, stabilitet, rummelighed og modenhed. Du har begge ben på jorden, et stort hjerte af guld, humor og godt humør og så har du altid ordentligheden med dig overalt, i alt hvad du gør. Du vil kunne trives i teams, der løbende reflekterer, evaluerer og udvikler sig efter behov. Du er fortrolig med anvendelse af IT i dit arbejde og skal være parat til at yde en ekstra indsats, når det er påkrævet.

Vi lover til gengæld at du vil få muligheden for at udvikle dig både fagligt og personligt. Du vil blive en vigtig del af en virksomhed i vækst og forandring. Du tilbydes deltagelse på relevante kurser og konferencer, en hæderlig løn, besværlige arbejdstider, kønne, dygtige, søde OG sjove kollegaer. Du arbejder endeligt løbende under intern og ekstern supervision/sparring. Det forventes at du er villig til at stille bil til rådighed i jobbet. Dit arbejdssted vil primært være i hovedstadsområdet samt øvrige Sjælland.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen ved at skrive til direktør Lone Nørgård Holst-Hansen på mail lone @ stottecompagniet.dk

Om os

StøtteCompagniet er et social- og specialpædagogisk konsulentfirma, som varetager specialiserede løsninger på familie- og handicapområdet. Vi er 65 gæve medarbejdere på landsplan, hvoraf størstedelen er udkørende konsulenter. Du kan få et mere uformelt kig 'ind ad vinduerne', ved at besøge os på vores facebook-side

Ansøgning

Synes du jobbet lyder spændende så send din ansøgning og CV til job @ stottecompagniet.dk 

Sidste ansøgningsfrist 22. juli 2018


18. juni 2018

Hjertelig, selvstændig og systematisk HK'er - mulighed for hjemmearbejdsplads.

StøtteCompagniet søger en administrativ medarbejder med flair for systematik og en høj grad af selvstændighed. Stillingen er en fast stilling på ca. 25 timer ugentligt, med mulighed for fuld tid på sigt. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vores HK'er skal kunne bevare overblikket i en travl og meget varieret hverdag i en virksomhed i vækst, og samtidigt være i stand til at fastholde vores høje niveau af ordentlighed i udførelsen af opgaverne.

Stillingen er organisatorisk placeret i vores administrative afdeling, hvor du vil få en lille håndfuld tætte og skønne kollegaer. Du vil sammen med dine kollegaer stå for alle administrative opgaver vedr. daglig drift og opfølgning.

Dine væsentligste opgaver vil være:


* Telefonpasning og klargøring til møder
* Journalisering
* Økonomiopfølgning
* Sekretærfunktion, referater o.lign.
* Backoffice-funktion for øvrige afdelinger
* Andre forefaldende opgaver

Vi forventer, at du:

* Har en kontoruddannelse og dokumenteret, relevant erfaring
* Er grundig og systematisk, tager ansvar og arbejder selvstændigt
* Er serviceorienteret og god til at samarbejde
* Har solidt kendskab til IT, er mac-bruger og e-conomic-fan
* Har hjerte, humor og let til smil


StøtteCompagniet – hvem er vi…

StøtteCompagniet er et social- og specialpædagogisk konsulentfirma, som varetager specialiserede løsninger på familie- og handicapområdet. Vi er 65 gæve medarbejdere på landsplan, hvoraf størstedelen er udkørende konsulenter. Du kan få et mere uformelt kig 'ind ad vinduerne', ved at besøge os på vores facebook-side.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen ved at skrive til direktør Lone Nørgård Holst-Hansen på mail lone @ stottecompagniet.dk (fjern mellemrum)

Ansøgning

Synes du jobbet lyder spændende så send din ansøgning og CV til job @ stottecompagniet.dk (fjern mellemrum)

 

Priser og Vilkår

Du er velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 70 70 18 07 mellem 9:00  og  15:00,  torsdag  til  kl.  18:00  og  fredag  til  kl.  13:00.

Vi fremsender gerne udkast til opgaveløsning, uforbindende tilbud m.v.

Hent gældende priser her