Vi varetager…

Vi varetager støtteopgaver omkring borgere med særlige behov. Vi er på landsplan 60 faglige medarbejdere.

Supervision og kurser

Vi varetager supervisionsforløb og kurser for institutioner, skoler, forvaltninger, foreninger og lignende

Ledige stillinger

Her opslås løbende ledige stillinger i StøtteCompagniet

Priser

Læs om priser og vilkår her - eller ring til os på 70 70 18 07 for drøftelse af evt. opgaver, ønske om tilbud m.m.

Vi varetager…

StøtteCompagniet varetager mere komplekse opgaver omkring sårbare børn og unge, familier samt voksne borgere jf. serviceloven og lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Vi arbejder for familieafdelinger, handicapafdelinger samt jobcentre over hele landet. Vi varetager forebyggende foranstaltninger, bostøtte-opgaver, støttet samvær, aflastnings- og skærmningsopgaver samt mentorforløb o.lign. 

Vi er 60 medarbejdere med forskellige faglige baggrunde; primært socialpædagog-, speciallærer-, socialrådgiver-, ergoterapeut-, familiebehandler- og psykolog-udddannelse.  

Vi har særlig viden om angst, OCD, PTSD, selvskadende adfærd, problemskabende adfærd, længerevarende problematisk skolefravær, social isolation, tvangsadfærd, spiseforstyrrelser m.v.  

Ofte stiller vores opgaver krav til vores viden om socialt udsathed og / eller udviklingsforstyrrelser som f.eks. infantil autisme, Aspergers syndrom, generelle indlæringsvanskeligheder, ADHD, Tourettes syndrom, sanseintegrationsvanskeligheder mv. 

StøtteCompagniet startede oprindeligt som en pæd. afdeling i PsykologCompagniet i København, men er i dag en selvstændig, landsdækkende specialvirksomhed. Alle vores medarbejdere arbejder under løbende intern uddannelse (Studio III) samt intern og ekstern supervision.

Vores tilgang og metoder er beskrevet i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Fagbogen er en neuropsykologisk og praktisk-pædagogisk vejledning til socialrådgivere, lærere, pædagoger, forældre, psykologer og andre, der har at gøre med børn, unge og voksne med særlige behov. Læs evt. mere om fagbogen her. Vores indehaver er medforfatter til fagbogen, der bl.a. anvendes på diplomuddannelserne indenfor specialpædagogik. 

Fagbogen og vores tilgang og metoder har bl.a. været med til at inspirere Socialstyrelsen under udviklingen af tilgangen 'Afstemt Pædagogik' - som er anvendt og evalueret positivt i forhold til særforanstaltninger. 

Hvis du vil have et mere uformelt 'kig ind ad vinduerne' - kan du følge os på Facebook.

Du er også velkommen til at læse vores generelle brochure om StøtteCompagniet

Endeligt kan det være en hjælp at udlevere vores brochure om Støtteforløb og forældrevejledning til familier, der har fået tilbudt et forløb hos os. 

Supervision og kurser

StøtteCompagniet tilbyder kurser, supervision og pædagogisk vejledning til forældre, fagfolk, unge, skoler og institutioner. Målet er at stille viden og relevante handlemuligheder til rådighed, med henblik på at få skabt de bedste betingelser for en god udvikling. Vi har særlig viden om håndtering af problemskabende adfærd, hvor vi arbejder med metoder som bygger på det, man kalder ”low arousal”. Vores vejledning omhandler typisk:

  • Forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen
  • Grundlæggende forståelse for udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed
  • Håndtering af problemskabende adfærd i skolen og i hjemmet
  • Praktisk-pædagogiske værktøjer (stressmodellen, KAT-kassen m.v.)

Ledige stillinger

18. juni 2018

Hjertelig, selvstændig og systematisk HK'er - mulighed for hjemmearbejdsplads.

StøtteCompagniet søger en administrativ medarbejder med flair for systematik og en høj grad af selvstændighed. Stillingen er en fast stilling på ca. 25 timer ugentligt, med mulighed for fuld tid på sigt. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Vores HK'er skal kunne bevare overblikket i en travl og meget varieret hverdag i en virksomhed i vækst, og samtidigt være i stand til at fastholde vores høje niveau af ordentlighed i udførelsen af opgaverne.

Stillingen er organisatorisk placeret i vores administrative afdeling, hvor du vil få en lille håndfuld tætte og skønne kollegaer. Du vil sammen med dine kollegaer stå for alle administrative opgaver vedr. daglig drift og opfølgning.

Dine væsentligste opgaver vil være:


* Telefonpasning og klargøring til møder
* Journalisering
* Økonomiopfølgning
* Sekretærfunktion, referater o.lign.
* Backoffice-funktion for øvrige afdelinger
* Andre forefaldende opgaver

Vi forventer, at du:

* Har en kontoruddannelse og dokumenteret, relevant erfaring
* Er grundig og systematisk, tager ansvar og arbejder selvstændigt
* Er serviceorienteret og god til at samarbejde
* Har solidt kendskab til IT, er mac-bruger og e-conomic-fan
* Har hjerte, humor og let til smil


StøtteCompagniet – hvem er vi…

StøtteCompagniet er et social- og specialpædagogisk konsulentfirma, som varetager specialiserede løsninger på familie- og handicapområdet. Vi er 65 gæve medarbejdere på landsplan, hvoraf størstedelen er udkørende konsulenter. Du kan få et mere uformelt kig 'ind ad vinduerne', ved at besøge os på vores facebook-side.

Yderligere oplysninger

Du kan få mere at vide om stillingen ved at skrive til direktør Lone Nørgård Holst-Hansen på mail lone @ stottecompagniet.dk (fjern mellemrum)

Ansøgning

Synes du jobbet lyder spændende så send din ansøgning og CV til job @ stottecompagniet.dk (fjern mellemrum)

 

Priser og Vilkår

Du er velkommen til at kontakte os på vores hovednummer 70 70 18 07 - mellem 08:00 og 18:00.

Vi fremsender gerne udkast til opgaveløsning, uforbindende tilbud m.v.

Hent gældende priser her